Kinderen met leer- en gedragsstoornissen

Woonzorg kan ondersteuning bieden voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving. In onze missie en visie leest u waar wij voor staan.

Waarom balans?

Ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag het leven van een kind, zijn

ouders en verdere omgeving ernstig kunnen verstoren

Deze problemen zo vroeg mogelijk aangepakt moeten worden om

schadelijke gevolgen te voorkomen

Er in de maatschappij nog veel misverstanden over deze problemen zijn

(‘het ligt aan de opvoeding’, ‘het is onwil van het kind’), terwijl het meestal

stoornissen zijn met een neurobiologische achtergrond

De toekomst van een kind er heel anders uit kan zien als het een goede

behandeling krijgt.

Waarom een oudervereniging?

Omdat:

Ouders vaak op zoek zijn naar goede informatie over de stoornis van hun kind

ouders samen meer kunnen bereiken dan alleen.

Het voor de meeste ouders een enorme opluchting is te beseffen dat er

meer ouders met deze problemen zijn

Ouders die in dezelfde situatie zitten veel van elkaar kunnen opsteken.