Verborgen narcisme herkennen aan de hand van vijf signalen

verborgen narcisme

Er zijn twee soorten narcisme: openlijke en verborgen narcisme. Waar iemand met openlijk narcisme vaak snel wordt herkend, is dat bij de verborgen variant een stuk lastiger. Het masker is daar lastiger te zien en deze narcist doet erg zijn best om voor de buitenwereld alles gewoon te laten lijken. De naasten merken het masker vaak wel op.

Leven met verborgen narcisme
Een openlijke narcist is erg overtuigd van zichzelf en zijn meerderheidsgevoel en steekt dit niet onder stoelen of banken. Verborgen betekent in deze zin dan vaak ook, dat de narcist zelf zijn narcisme niet herkent en erkent. Toch merk je aan een narcist, dat hij het centrum van alle aandacht is en er ook bewust voor zorgt dat dit zo blijft. Zij weten hoe ze hun omgeving moeten bespelen en manipuleren, om deze vorm van aandacht voor elkaar te krijgen. Ze zijn charmant en weten iedereen te bespelen.

Het eeuwige slachtoffer
De verborgen narcist kruipt graag in de rol van slachtoffer. Op deze manier ligt het nooit aan hen, maar ligt het altijd aan de ander. Je ziet ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Ze liegen en manipuleren en kunnen zelfs meerdere rullen vervullen, afhankelijk van hun publiek en het doel dat ze willen bereiken.  verborgen narcisme

Feedback ontvangen
Als narcist kun je ook niet tegen kritiek. Kritiek betekent dat er iets niet goed is aan je en dat kan niet, want jij bent perfect en altijd beter dan de rest. Een narcist weet dan ook niet hoe hij met kritiek moet omgaan. Vaak is aanvallen dan het enige dat rest en er is wel eens sprake van projectie. Dat was je probeert terug te geven aan de narcist, krijg je zelf dubbel en dwars terug op je bord.

Materialisme
Bij verborgen narcisme is de persoon vaak zeer materialistisch ingesteld. Ze hechten waarde aan tastbare zaken, die bewijzen hoe goed ze het voor elkaar hebben. Als het vooral om spullen in plaats van mensen gaat, hoef je ook geen intieme relatie met iemand op te bouwen. Dat kan een narcist namelijk niet, want dat betekent blootstellen aan gevoel en kwetsbaarheid durven tonen.

Schuldgevoel
Een narcist die niet openlijk voor zijn narcisme uitkomt, voelt geen spijt en verontschuldigt zich nooit. Het perfecte beeld dat hij van zichzelf heeft, houdt hij hiermee bewust in stand. Hij is er echter wel heel vaardig in, om jou je schuldig te laten voelen en op deze manier iets gedaan te krijgen. De omgang met een verborgen narcist is dan ook vaak complex en je dient sterk in je schoenen te staan. verborgen narcisme